ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-2-00264-6-0008
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
หมูหยองเลิศรส
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Ajarn V - Dried Shredded Pork
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท 2 มะม่า โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท 2 มะม่า โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 76/6 หมู่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์บ้าน 062-3956364
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่