ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
73-1-16650-5-0241
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที.บี.แอล
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
T.B.L Dietary Supplement Product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เอ็ม วี พี เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เอ็ม วี พี เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่9/2 ซอย ถนน หมู่10 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่