ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
70-2-01654-2-0008
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เนย
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เนยสด ชนิดจืด ตราโฮมเฟรชบัตเตอร์โกลด์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Unsalted Butter (Home Fresh Butter Gold)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เซนจูรี่ เฮาส์ แดรี่ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เซนจูรี่ เฮาส์ แดรี่ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 69, 70 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ดอนกระเบื้อง อำเภอ/เขต บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110 โทรศัพท์บ้าน 0 3220 6252 08 1682 8305
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่