ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
62-2-01263-6-0012
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
น้ำจิ้มไก่
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Sweet Chilli Sauce
สถานะผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกใบอนุญาต

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท แม่ปิง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท แม่ปิง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 11 หมู่ 12 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 โทรศัพท์บ้าน 055 741812 โทรศัพท์มือถือ 083 9188854
สถานะใบอนุญาตสถานที่
ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิก