ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
60-2-00260-6-0002
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารทั่วไป ได้แก่ ข้าวในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ที่ผ่านการตรวจประเมิน
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ ตรา ภูภัสสรา
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

นาย ศรัณย์ นาคะประทีป
ชื่อสถานที่
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภูภัสสรา

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่150/2 หมู่7 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่