ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
58-2-00663-6-0002
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารทั่วไป ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจประเมิน
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
งาดำอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Roasted Black Sesame
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

นาง เพรียวพันธ์ วูลสเตนครอฟท์
ชื่อสถานที่
ออแกนิคมูน Organic Moon

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 114/2 หมู่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์มือถือ 0946247367
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่