ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
51-2-02262-6-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เมล่อนทอดกรอบ รสสโมคกี้แฮม ตรา เลดี้เดียร์เฟรนลี่ฟรุต
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Crispy Melon Smoked ham flavor Ladydear Friendlyfruit brand
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท คำธารา ฟู้ดส์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท คำธารา ฟู้ดส์ จำกัด

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน 51810003954 เลขที่ 35 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอย ถนน หมู่ 15 ตำบล/แขวงมะเขือแจ้ อำเภอ/เขตเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 0810318761 โทรสาร 053982198
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่