ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
50-2-12160-6-0004
ประเภท
ผลิต
อาหาร
กาแฟ (100%)
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
กาแฟแท้คั่วบด คั่วกลาง (ตรา ไฮ น่าน)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ดีอยู่ ดีกิ๋น จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ดีอยู่ ดีกิ๋น จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่333 หมู่1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่