ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
50-2-09659-6-0006
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ไลม์เคิร์ท (ตราแดรี่ บู ติค)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
LIME CURD (DAIRY BOUTIQUE BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกใบอนุญาต 30/8/2559

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท แดรี่ บูติค จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท แดรี่ บูติค จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 22 หมู่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 โทรศัพท์บ้าน 088 2590982
สถานะใบอนุญาตสถานที่
ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิก 1/12/2564