ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
50-2-08662-6-0004
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ชีสคาเม็มเบริท (ตรา สวีส แพนท์ เบส ชีส)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Camembert (SWEES - Plant Based Cheese Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

นางสาว ภัทราพร ธงอาษา
ชื่อสถานที่
สวีส แพนท์ เบส ชีส

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่170/105 ซอย ถนน หมู่1 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่