ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
45-2-01561-2-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เครื่องดื่มมะรุม
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์
ยกเลิก

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทบ้านชาเพียว เนเชอร์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท บ้านชาเพียว เนเชอร์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่141 หมู่15 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
ยกเลิก