ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
40-2-04360-6-0002
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ขนมเปี๊ยะใส้หวานไข่เค็ม
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
-
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

นาง ผ่องนภา ด่านแก้ว
ชื่อสถานที่
ขนมเปี๊ยะสองหนุ่ม(เมืองขอนแก่น)

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 139/1 หมู่ 17 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์บ้าน 0817174955,0813910792
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่