ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
30-2-04657-2-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ใบชาเขียว (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน พระจันทร์ยิ้ม)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทคริสตัล ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท คริสตัล ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 282 หมู่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์มือถือ 0897228612, 0915542288
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่