ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
30-1-05842-1-0002
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เครื่องดื่มจากใบหม่อน (ตราไทยซิลค์โปรดัคส์)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
MULBERRY DRIED LEAVES DRINK (THAI SILK PRODUCTS BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 74 หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280 โทรศัพท์มือถือ 0 4446 5160-1
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่