ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
25-1-04738-2-0420
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เครื่องดื่มสมุนไพร สูตรจับเลี้ยง ผสมสารสกัดหญ้าหวาน ตราเก๊กหล่อ
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่140 หมู่4 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่