ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
25-1-04738-2-0420
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เครื่องดื่มสมุนไพร สูตรจับเลี้ยง ผสมสารสกัดหญ้าหวาน ตราเก๊กหล่อ
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่