ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
24-2-02356-2-0021
ประเภท
นำเข้า
อาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้รับอนุญาต

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

สถานะใบอนุญาตสถานที่