ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
24-2-01064-6-0008
ประเภท
ผลิต
อาหาร
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
น้ำดื่มตรา มีไลด์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Me like drinking water brand
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

นางสาว สมลักษณ์ เดชจินดา
ชื่อสถานที่
กำไรทอง123

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 123 หมู่ 12 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120 โทรศัพท์มือถือ 081-2958088
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่