ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
24-1-09957-1-0248
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
โปเม่ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
POME (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทพี.ซี.ฟาร์มาพลัส จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท พี.ซี.ฟาร์มาพลัส จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่64/5 หมู่1 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่