ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
24-1-09957-1-0248
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
โปเม่ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
POME (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ไอ เนเชอรัล ฟาร์มา โกลด์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ไอ เนเชอรัล ฟาร์มา โกลด์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 64/5 หมู่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่