ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
22-2-00953-2-0090
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
น้ำลำไย 100%(จากน้ำลำไยเข้มข้น) ( เครื่องหมายการค้า พี80 นิวทริ ดริ๊ง )
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
100% Longan juice (From Longan Juice Concentrate) ( P80 NUTRI DRINK TM )
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 9/6 ซอย - ถนน - หมู่ 1 ตำบล/แขวง แสลง อำเภอ/เขต เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 โทรศัพท์บ้าน 0 3931 7030,0 3931 7030
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่