ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
20-2-02250-2-0003
ประเภท
ผลิต
อาหาร
น้ำมันและไขมัน
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
น้ำมันงาธรรมชาติผสมน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี 60:40 ตราม้ามังกร
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
DRAGON HORSE BRAND NATURAL SESAME OIL WITH REFINED SOYBEAN OIL 60:40
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ครอปแลนด์ อุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ครอปแลนด์ อุตสาหกรรม จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 1/22 หมู่ 9 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240 โทรศัพท์บ้าน 0 3820 9539-40 โทรสาร 0 3820 9541
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่