ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
20-2-02250-2-0003
ประเภท
ผลิต
อาหาร
น้ำมันและไขมัน
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
น้ำมันงา ธรรมชาติ ตราม้ามังกร
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
DRAGON HORSE NATURAL SESAME OIL
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทครอปแลนด์ อุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ครอปแลนด์ อุตสาหกรรม จำกัด "ยกเลิกสถานที่ผลิต 7 ส.ค.61"

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 1/22 หมู่ 9 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240 โทรศัพท์บ้าน 0 3820 9539-40 โทรสาร 0 3820 9541
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่