ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
20-2-00657-2-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
กล้วยเบรคแตก (ตรา แม่นภา)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Banana Chips (Mae Napa Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ 5 ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140 โทรศัพท์บ้าน 0 3304 7341
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่