ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
19-1-50147-1-0003
ประเภท
ผลิต
อาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผงปรุงรสอาหาร รสไก่ (วัตถุเจือปนอาหาร)(เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รสดี)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
CHICKEN FLAVOUR SEASONING POWDER (FOOD ADDITIVE)(ROS DEE (R))
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่