ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
19-1-15224-1-0028
ประเภท
ผลิต
อาหาร
นมโค
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
น้ำนมโค ยูเอชที (ตราไทย-เดนมาร์ค)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
UHT Milk (Thai-Denmark Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

องค์การ ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ชื่อสถานที่
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 160/1 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18180
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่