ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
19-1-05257-1-0616
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
จิมบาน่า (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
JIMBANA (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทเอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่50/36-38 ถนนเทศบาล 8 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่