ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-2-10460-6-0082
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ไก่ยอรสจ๊อไก่หมึกย่างแผ่น ตรา เคเอฟเอ็ม
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
KFM Brand Chicken meat rolls with grilled squid flavour sliced Thai chicken sausage
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน เลขที่ 55/50 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอยหมู่บ้านบิ๊กเกอร์แลนด์ ถนน หมู่ 3 ตำบล/แขวงลำลูกกา อำเภอ/เขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์บ้าน 021501938 โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่