ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-2-08562-6-0026
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ป๊อปคอร์น รสลาบ (ตรา โจป๊อปคอร์น)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
LARB POPCORN (Joe's Popcorn Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท มาย ไลฟ์บรารี่ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท มาย ไลฟ์บรารี่ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 73/105 หมู่ 5 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์มือถือ 089-779-6917
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่