ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-2-05960-6-0005
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
กล้วยอบแห้ง ตรา เลิฟลี่ สยาม
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dehydrated Banana Lovely Siam Brand
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ทีเอสเอ็นแบงค๊อกไทย จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ทีเอสเอ็นแบงค๊อกไทย จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่49/201,49/202 หมู่7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่