ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-2-05363-6-0049
ประเภท
ผลิต
อาหาร
กาแฟ (100%)
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เฟรนช์ โรสต์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
French Roast
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เอส อาร์ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เอส อาร์ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 81/19 ถนนหทัยราษฎร์ หมู่ 18 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 โทรศัพท์บ้าน 02-1571881-3
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่