ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-22964-5-0020
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรามิว
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product MIW Brand
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ทองทับทวี จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ทองทับทวี จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 26/17 หมู่ 11 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 โทรศัพท์มือถือ 0645866598
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่