ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-22062-5-0091
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามิลล์ (ตราโลร่า คาลิน)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
CAMILLE DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (LORA KALIN BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ไบโอ แกรนด์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ไบโอ แกรนด์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140 โทรศัพท์บ้าน 0 2108 6665
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่