ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-22062-5-0053
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
นูเซร่า ซี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร )(ตราโลร่า คาลิน)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
NUCERA C (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)(LORA KALIN BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ไบโอ แกรนด์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ไบโอ แกรนด์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่6 ซอย ถนน หมู่2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่