ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-4-01163-5-0001
ประเภท
นำเข้า
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แซด 4 (ตราเพล์)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Z4 DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (PLAYS BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ไบโอ เมก้า กรุ๊ป จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ไบโอ เมก้า กรุ๊ป จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 151/12 หมู่ 6 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่