ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-09448-1-0499
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ดราคอร์ดี้ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
DRACORDY (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
ยกเลิกโดยผู้ประกอบการ 9/5/2565

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 29/135 ถนน345 (ปทุมธานี-บางบัวทอง) หมู่ 2 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์บ้าน 0 2961 7013 โทรศัพท์มือถือ 0 2961 7328
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่