ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-08158-1-0146
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบี ไมน์-1
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
BE MINE- 1 DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
สถานะผลิตภัณฑ์
ยกเลิกโดยผู้ประกอบการ 18/12/2562

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทอมตะ ไลฟ์ พลัส จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท อมตะ ไลฟ์ พลัส จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 29/59 หมู่ 2 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่