ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-2-02763-6-0007
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารทั่วไป ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจประเมิน
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
กะปิ
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Shrimp Paste
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ศรีบุญเรืองฟู๊ด จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ศรีบุญเรืองฟู๊ด จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 331/11 หมู่ 7 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์มือถือ 06 2632 9954
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่