ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-32732-1-0005
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ลิโวลิน-เอช (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
LIVOLIN-H
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 384 ซอย 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 โทรศัพท์บ้าน 0 2709 3600-4
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่