ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-30233-2-0067
ประเภท
ผลิต
อาหาร
กาแฟ
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เขาช่องเอสเปรสโซ่ 3 in 1
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
KHAO SHONG ESPRESSO 3 IN 1
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 44 ซอย - ถนน กิ่งแก้ว หมู่ 15 ตำบล/แขวง ราชาเทวะ อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์บ้าน 0 2300 5140
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่