ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-30233-2-0067
ประเภท
ผลิต
อาหาร
กาแฟ
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เขาช่องเอสเปรสโซ่ 3 in 1
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
KHAO SHONG ESPRESSO 3 IN 1
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทเขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน เลขที่ 44 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอย- ถนน- หมู่ 15 ตำบล/แขวงราชาเทวะ อำเภอ/เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์บ้าน 0 2300 5140 โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่