ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
10-1-62000-2-9970
ประเภท
นำเข้า
อาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้รับอนุญาต

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

สถานะใบอนุญาตสถานที่