ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
10-1-61000-1-3790
ประเภท
นำเข้า
อาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
สถานะผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้รับอนุญาต

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

สถานะใบอนุญาตสถานที่