ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
10-1-13056-1-0064
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เครื่องดื่มชนิดชงโอบี
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
OB BEVERAGE POWDER
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทเคล อินดัสทรีแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เคล อินดัสทรีแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 42,44 ซอยพุทธบูชา 36 หมู่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 โทรศัพท์บ้าน 0 2266 6901-6
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่